Innowacyjne metody nauczania

Wczesny wiek dziecięcy sprzyja wysokiej aktywności poznawczej malucha.
Dzieci w tym okresie są ruchliwe i podatne na wszelkie bodźce zewnętrzne, które odbierają. Naszym zadaniem jest sprawnie odpowiedzieć na potrzeby tej aktywności.
Aby osiągnąć założony cel i usprawnić rozwój najmłodszych dzieci, korzystamy przede wszystkim z innowacyjnych metod nauczania.

 

Obecny system edukacji, także tej najwcześniejszej – przedszkolnej, musi ewoluować równie szybko, jak środowisko, w którym dorastają nasze pociechy.

Dawne, utarte schematy nauczania, które skupiały się przede wszystkim na podawaniu wiedzy i jej przyswajaniu przez dzieci są dziś nieskuteczne, mało angażujące umysł i motorykę malucha oraz obniżające jego naturalne zdolności do działania w sprzyjających warunkach.

W naszym żłobku, od początku jego istnienia, wprowadzaliśmy innowacyjne metody, polegające w głównej mierze na aktywizacji maluchów, wsparciu ich samodzielności i przystosowaniu do jak najpłynniejszego przejścia w kolejny etap edukacji.

Istotnym elementem stosowanych przez nas metod jest ich dostosowanie do wieku dzieci, stopnia ich rozwoju, możliwości poznawczych i charakterologicznych.

Stosowanie metod aktywnych w praktyce edukacyjnej wspomaga rozwój dziecka na różnych płaszczyznach, np.:

  • Zwiększa skuteczność przyswajania podawanych informacji
  • Motywuje dzieci do podejmowania działań
  • Rozwija twórcze myślenie, wspiera kreatywność dzieci
  • Ułatwia maluchom integrację prostej wiedzy, przyswojonej w poprzednich etapach
  • Wspiera samodzielność maluchów
  • Kreuje umiejętność współpracy z innymi dziećmi, tworzenia pozytywnych relacji w grupie i porozumiewania się.

 

Innowacyjne metody nauczania są niezwykle skuteczne w pracy z dziećmi wolniej rozwijającymi się, wykazującymi jakiekolwiek trudności w przyswajaniu nowych zagadnień, podejmowaniu działań czy budowaniu relacji.

Sprzyjają emocjonalnemu zaangażowaniu maluchów, budowaniu nowych, pozytywnych doświadczeń, samopoznaniu oraz integracji grupy dzieci.

Zajęcia przeprowadzane w myśl tych zasad są także dużym urozmaiceniem planu zajęć dydaktyki dla najmłodszych.
Podczas aktywizacji dzieci stosujemy także elementy wspierające percepcję wzrokową maluchów, co pozwala im na łatwiejszą wizualizację procesu działania, ułatwia zrozumienie zadania oraz pobudza ich rozwijającą się wyobraźnię.