Rytm dnia w Żłobku

Grupa Motylki 

7.00 – 9.00               Zabawy dowolne, schodzenie się dzieci

9.00 – 9.30               Przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.30 – 9.45               Zajęcia ruchowe/umuzykalniające

9.45 – 10.00             Zajęcia plastyczne/ ćwiczenia stymulujące rozwój mowy/ Nauka czytania metodą Glenna Domana

10.00 – 11.00           Zabawy na świeżym powietrzu

11.00 – 11.30           I danie – zupa

11.30 – 14.15           Leżakowanie/ Zajęcia relaksacyjne

14.15 – 14.45           II danie

14.45 – 16.30           Zabawy edukacyjno – wychowawcze/ obserwacja pedagogiczna/

16.30 – 17.00           Deser

17.00 – 18.00           Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci

 

Grupa Skrzaciki

7:00 – 8:45           schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

8:45 – 8:55           zajęcia poranne -powitanie dzieci

8:55 – 9:00           czynności higieniczne, przebieranie

9:00 – 9:30           śniadanie

9:30 – 9:40           czynności higieniczne, przebieranie

9:40 – 9:55           zajęcia poranne wg planu dydaktycznego- zabawy ruchowe, zabawy umuzykalniające, zabawy swobodne

10:00 – 10:15      główne zajęcia dydaktyczne

10:15 – 11:00      wyjście na plac zabaw, zabawy swobodne

11:00 – 11:15      czynności higieniczne, przebieranie

11:15 – 11:40      zupa

11:40 – 14:00      leżakowanie

14:00 – 14:15      czynności higieniczne, przebieranie

14:15 – 14:45      drugie danie

14:45 – 15:00      czynności higieniczne- mycie zębów, przebieranie

15:00 – 15:15     zajęcia popołudniowe- język angielski

15:15 – 16:00      zajęcia popołudniowe wg planu dydaktycznego, zabawy ruchowe, zabawy umuzykalniające, zabawy swobodne

16:00 – 16:15      czynności higieniczne, przebieranie dzieci

16:15 – 16:30      podwieczorek

16:30 – 18:00     zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci

 

Grupa: Żabki i Tygryski

7:00 – 8:45            schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

8:45 – 8.55            zajęcia poranne- powitanie dzieci

8:55 – 9:00            czynności higieniczne

9:00 – 9:30            śniadanie

9:30 – 9:40            higiena dzieci- przebieranie

9:40 – 10:30          zajęcia poranne wg planu dydaktycznego- zabawy ruchowe, zajęcia umuzykalniające, zabawy swobodne

10:30 – 10:50        główne zajęcia dydaktyczne

10:50 – 11:00        higiena dzieci- przebieranie

11:00 – 11:55        wyjście na plac zabaw lub spacer

11:55 – 12:00        higiena dzieci- przebieranie, mycie rąk

12:00 – 12:30        zupa

12:30 – 14:00        leżakowanie

14:00 – 14:15        czynności higieniczne- przebieranie

14:15 – 14:45        drugie danie

14:45 – 15:00        higiena dzieci- mycie zębów, przebieranie

15:00 – 15:15        zajęcia popołudniowe-  język angielski

15:15 – 16:00       zajęcia popołudniowe wg planu dydaktycznego- zabawy ruchowe, zabawy umuzykalniające, zabawy swobodne

16:00 – 16:15        higiena dzieci

16:15 – 16:30        podwieczorek

16:30 – 18:00        zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci