Zajęcia dodatkowe

Zabawa z Elfikami to miły czas dla wszystkich, ale nie zapominamy o właściwym rozwoju fizycznym i intelektualnym naszych dzieciaków.
Zestaw zajęć dodatkowych pozwala maluchom poznawać naukę, języki, muzykę, taniec, sztukę i wiele innych dziedzin, które już na tak wczesnym etapie rozwoju zapalą iskierkę talentu.

 

 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w Naszym Żłobku dostosowane są do potrzeb i umiejętności dzieci.
Prowadzone są one rozmaitymi metodami dydaktycznymi.
Zajęcia te wspierają rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni i spostrzeżeń.
Prowadzą do budowania poczucia własnej wartości, kształtują zdolność empatii i zachowania społeczne.
Uczą pokojowego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Zajęcia wspierają proces usamodzielniania się dzieci.

 

Zajęcia badawcze

Zajęcia badawcze zaspokajają naturalną potrzebę dzieci na poznawanie otaczającego je świata, poprzez doświadczanie i wielozmysłowe odczuwanie.
To doskonała okazja do wzmacniania poczucia własnej wartości.
To trening samodzielności, gromadzenie wiedzy, rozwój mowy i pamięci.
Dzieci, dzięki zajęciom badawczym, poznają zależność przyczynowo-skutkową, mają poczucie sprawczości i odpowiedzialności.
Zajęcia te pomagają dzieciom pokonywać swoje bariery, nakłaniają do szukania rozwiązań i rozbudzają aktywność.

 

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające są realizowane w ramach zabaw z instrumentami, zabaw rytmicznych, zabaw ruchowo-muzycznych, śpiewania piosenek.
Zajęcia umuzykalniające kształtują wrażliwość słuchową, wyobraźnię, stwarzają warunki do swobodnej ekspresji  i spontaniczności.
Zajęcia rytmiczne rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, wpływają na rozwój mowy, poszerzanie słownictwa, trening pamięci.
Dzieci poprzez kontakt z instrumentami muzycznymi oswajają się z ich nazwami i wyglądem oraz wydawanymi przez nie dźwiękami.
Zachęcane są do muzycznych eksperymentów na przedmiotach codziennego użytku, do odkrywania bogatego świata muzyki.

 

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w Naszym Żłobku przyjmują formę „Gimnastyki buzi i języka”.
Są to zabawy mające na celu usprawnić narząd mowy i słuchu.
Dzieci,poprzez zabawy logorytmiczne, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i oddechowe, przygotowują aparat mowy do prawidłowego mówienia.

Raz w tygodniu nasze Maluchy odwiedza Pani Logopeda, która prowadzi grupowe zajęcia z profilaktyki logopedycznej, stanowiące wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

 

Język angielski

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w Naszym Żłobku w formie zabawy.
Poprzez codzienny kontakt z językiem dzieci osłuchują się z nim i w sposób swobodny poznają słowa i proste zwroty.

Do nauki języka wykorzystujemy karty edukacyjne, proste wierszyki i piosenki.
Nauczyciel, powtarzając  dzieciom wielokrotnie zwroty, stosuje odpowiednią mimikę oraz gestykulację, przez co język obcy staje się dla dzieci zrozumiały i naturalny.
Zajęcia wzbogacają zasób słownictwa, rozwijają komunikację i kształtują pewność siebie.

 

Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe w Naszym Żłobku są realizowane poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe z całą grupą, zabawy na placu zabaw i spacery.
Zajęcia te mają na celu rozwijanie sprawności fizycznej, usprawnianie motoryki dużej i małej, podnoszenie stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.
To okazja do nauki współpracy i współdziałania w grupie, nauka dyscypliny, przestrzegania ustalonych reguł i zasad.
Zajęcia ruchowe rozładowują napięcie, dają upust emocjom, wprowadzają w dobry nastrój i są wstępem do prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia.

 

Zajęcia taneczne

Raz w tygodniu Nasz Żłobek odwiedza Ciocia, która prowadzi zajęcia taneczne dla Maluchów.
Dzieci uczą się prostych choreografii przy radosnej muzyce i dają upust niespożytej energii w tańcu.
Zajęcia taneczne sprzyjają kształtowaniu koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, ekspresji ruchowej i wyobraźni.
Uczą współpracy w grupie, przestrzegania zasad i wprowadzają w dobry nastrój.

 

Zajęcia plastyczne

Na zajęciach plastycznych w Naszym Żłobku wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne: od lepienia plasteliną, masą solną, ciastoliną przez malowanie farbami, wyklejanie, cięcie nożyczkami po rysowanie kredkami.

Zajęcia plastyczne rozwijają małą motorykę, kształtują koordynację wzrokowo-ruchową.
Pobudzają wyobraźnię, ekspresję i kreatywność plastyczną.
Uczą cierpliwości, wzmacniają poczucie własnej wartości i wprowadzają w dobry nastrój.

 

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne to okazja do zapoznania dzieci z zasadami zdrowego żywienia.
Na zajęciach dzieci rozwijają zmysł smaku i dotyku, otwierają się na nowe produkty, testują i uczą się samodzielności w kuchni.
Poznają zasady savoir-vivre’u i kuchenne zwyczaje.
Zajęcia kończą się smakowaniem wspólnie przygotowanych potraw, sałatek owocowych i warzywnych oraz innych smakołyków.

 

Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne

Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne obejmują zabawy klockami: szeregowanie, budowanie wieży, zabawy labiryntem motorycznym, piramidką z kółek, dopasowywaniem kształtów do otworów, nawlekanie koralików, przewlekanie sznurówki przez otwory.

Zabawy te kształtują sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie oraz ćwiczą koncentrację i uwagę.

 

Spotkania ze sztuką

Nasz Żłobek raz w miesiącu odwiedza mobilny teatr.
Spektakle proponowane przez artystów to interaktywna zabawa połączona ze sztuką teatralną.
Dzieci uczestniczą w spektaklach razem z aktorami.
Proste scenariusze, kolorowa scenografia i muzyka pobudzają wyobraźnię dzieci i pozwalają na pełne przeżywanie spektaklu.
Spotkania z teatrem uwrażliwiają na piękno otaczającego świata, wzbogacają o nim wiedzę, rozwijają fantazję i ekspresję.

 

Uroczystości

W Naszym Żłobku obchodzimy uroczystości takie, jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Mikołajki, Andrzejki czy bal karnawałowy oraz urodziny dzieci.

Nasze Maluchy uczestniczą w wycieczkach, akcjach i konkursach organizowanych przez Nasz Żłobek.